Tags

Dreng (ankommer med 4 kammerater): Jeg vil gerne have ny pinkode til mit lånerkort

Jeg: Ok, kom herom bag bordet, så kan du taste på mit tastatur. Pinkoden er jo hemmelig.


Jeg skjuler taltastaturet med hånden, mens drengen taster


Dreng (højt): 2… Hvor er 7-tallet, ah der! 7… 3…0

Meget hemmeligt… *suk*